Project

Het in kaart brengen van hemisfeerasymmetrieën in hersennetwerktopologie

Code
3E001720
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Neuroimaging
    • Neuropsychology
  • Medical and health sciences
    • Cognitive neuroscience
Trefwoorden
Asymmetrie
 
Projectomschrijving

Er werden reeds verschillende hemisferische asymmetrieën in hersenstructuur en -functie gerapporteerd in vorig onderzoek, wat wijst op een mogelijk voordeel van een typische asymmetrische organisatie. Het merendeel van deze studies richtte zich op de asymmetrie van een enkele functie of hersenstructuur, in plaats van de hersenorganisatie als een volledig netwerk te onderzoeken. Het voorgestelde project is gericht op het onderzoeken van asymmetrieën van het structurele en functionele hersennetwerk of connectoom (respectievelijk SC en FC). Dit project zal 1) het prototypische asymmetriepatroon van FC en SC in kaart brengen en onderzoeken hoe deze twee overlappen met behulp van een grote steekproef van gezonde rechtshandige volwassenen, 2) de resultaten valideren in een groep deelnemers met een gekende gespiegelde typische hemisferische organisatie en 3) de klinische relevantie van de prototypische asymmetrieorganisatie onderzoeken door de FC en SC asymmetrieën en hun verband met leesvaardigheid in een groep deelnemers met dyslexie te bestuderen. Dit project zal een state-of-the-art onderzoek van netwerkasymmetrieën mogelijk maken. Het zal nog onderbelichte vraagstukken in de literatuur beantwoorden en nieuwe manieren aanreiken voor het bestuderen en begrijpen van prototypische asymmetrieën van het hersennetwerk en de voordelige aard ervan, zowel in normale als in klinische populaties.