Project

i-FAST

Acroniem
i-FAST
Looptijd
01-12-2015 → 30-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
kwaliteitsanalyse platformwerking screeningssytemen
 
Projectomschrijving

Het doel van i-FAST is enerzijds via de platformwerking en adviesverlening de doelgroepbedrijven sensibiliseren, informeren, adviseren en begeleiden bij de keuze en implementatie van de geschikte analyse-, meet- en screeningssystemen (innovatief of reeds beschikbaar op de markt). Anderzijds worden innovatieve technologieën vertaald via de validatietrajecten naar concrete oplossingen voor reële bedrijfsuitdagingen.

Om het doel te verwezenlijken brengt het project voedingsbedrijven en technologieaanbieders samen in een multidisciplinair platform dat via een geïntegreerde aanpak en nauwe interactie er naar streeft om binnen de termijn van het project concrete oplossingen en innovaties op het vlak van kwaliteitsanalyses van grondstoffen, tussenproducten (in proces) en eindproducten voor de Vlaamse voedingsindustrie te realiseren.