Project

Evaluatie van selectieve Aurora Kinase A inhibitie als potentieel nieuw doelwit voor synthetische lethaliteit in neuroblastoom