Project

Ontwikkeling van een niet-invasieve test voor het voorspellen van immuuntherapie respons bij longkanker

Code
3E001220
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Analysis of next-generation sequence data
  • Development of bioinformatics software, tools and databases
  • Single-cell data analysis
  • Molecular diagnostics
  • Cancer biology
Trefwoorden
Immunotherapie profilering van afzonderlijke cellen voorspellende classificator
 
Projectomschrijving

Een groter wordende groep van patiënten wordt behandeld met immuun checkpoint inhibitoren (ICIs) maar slechts 20 tot 45% van deze groep reageert hierop. Vandaag de dag kunnen de voorspellende biomerkers niet accuraat de responders van de niet-responders onderscheiden. Meer recent is er bewijs dat tumor regressie door immuuntherapie ook zichtbaar is in specifieke immuuncel populaties in het bloed. We willen een bloed gebasseerde test ontwikkelen door gebruik te maken van deze systemische immuuncelprofielen. Om ons doel te verwezenlijken zal ik eerst single cell RNA-sequenering uitvoeren om de volledige immuunpopulatie te catalogeren bij zowel responders als niet-responders. Deze catalogus zal de basis vormen voor het optimaliseren van deconvolutie op RNA-sequenerings data van bloed om zo de immuuncel fracties te bepalen. Op deze immuuncel fracties zal een predictief computationeel model getraind worden. Nadien zal ik onze methode testen op een prospectieve staalcollectie en verschillende benaderingen vergelijken. Als laatste ga ik met een combinatie stalen van tumor, lymfeklieren en bloed de geobserveerde verschillen proberen verklaren. Dit onderzoeksproject zal ons dichter brengen bij een niet-invasieve test voor immunotherapie behandelde longkanker patiënten. De resultaten kunnen echter achteraf geëxtrapolleerd en gevalideerd worden in andere kankertypes behandeld met dezelfde inhibitoren.