Project

Aanwervingsdiscriminatie op basis van leeftijd: innovatieve experimenten om barrières diepgaander in kaart te brengen en oplossingen uit te testen

Code
3F007021
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Labour and demographic economics
Trefwoorden
Discriminatie Leeftijd Arbeidsmarkt
 
Projectomschrijving

Een grote sociale en economische uitdaging waar vele OESO-landen voor staan is de vergrijzing. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben regeringen in het verleden vooral gefocust op de aanbodszijde van de arbeidsmarkt, i.e. op werk aantrekkelijker en haalbaarder maken voor oudere werknemers. Wetenschappers hebben echter aangetoond dat er ook een obstakel is aan de vraagzijde: leeftijdsdiscriminatie. In dit opzicht is het identificeren van discriminatie relevant, maar het uiteindelijke doel moet natuurlijk het verlagen van deze ongunstige behandeling zijn, via een doelgericht beleid. Daartoe moeten we begrijpen waarom en in welke situaties leeftijdsdiscriminatie voorkomt. Bovendien is er behoefte aan “oplossingsgerichte” studies, die interventies testen om leeftijdsdiscriminatie te verminderen. Om het dubbele doel van dit voorstel te realiseren zullen verschillende innovatieve experimenten worden opgezet. Zo zullen we data van veldexperimenten koppelen aan administratieve gegevens en klassieke veldexperimenten omzetten naar de LinkedIn-setting om moderatoren van leeftijdsdiscriminatie aan werkgeverszijde te bestuderen. Daarnaast zullen we de methode van het vignette-experiment, dat tot op heden gebruikt werd om discriminatie te meten en te verklaren, herdenken om (i) het effect van Belgische arbeidsmarktregelingen gericht op oudere werknemers op leeftijdsdiscriminatie te onderzoeken en (ii) alternatieve interventies om leeftijdsdiscriminatie te verminderen rechtstreeks te testen.