Project

Opstellen van oppervlakte-eigenschappen voor life science-toepassingen - Atomic en Molecular Layer Deposition voor de conforme coating van biosensoren

Looptijd
16-08-2017 → 15-08-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Nanophysics and nanosystems
  • Surfaces, interfaces, 2D materials
  • Solid state chemistry
 • Engineering and technology
  • Functionalisation of materials
  • Materials synthesis
  • Surface engineering
Trefwoorden
moleculaire-laag-depositie atomaire-laag-depositie
 
Projectomschrijving

Op vloeistof gebaseerde technieken worden algemeen gebruikt voor de oppervlakte-functionalisering van biosensoren, b.v. voor het produceren van eiwit-resistente (dat wil zeggen aangroeiwerende) coatings of voor covalente en plaatsspecifieke binding van biomoleculen. Een groot probleem verbonden met op oplossing gebaseerde bekledingen, betreft onvolledige bevochtiging van structuren met een hoge aspectverhouding, b.v. bij het proberen om het binnenoppervlak van microfluïdische kanalen te functionaliseren. In dit project stellen we voor om Atomic Layer Deposition (ALD), Molecular Vapor Deposition (MVD) en Molecular Lyar Deposition (MLD) te verkennen als nieuwe en veelzijdige op damp gebaseerde benaderingen voor de conforme depositie van bio-functionele coatings op 3D-substraten. We mikken op conforme depositie van zowel functionele lagen voor de selectieve en covalente binding van biomoleculen en antifoulinglagen om de depletie van analyt te voorkomen. Voor de laatste zullen we de directe dampafzetting van poly-ethyleenoxide-eenheden onderzoeken en een volledig nieuwe strategie gebruiken, namelijk de afzetting van eiwitbestendige MLD-metaalconden. Om de sleutelbegrippen te demonstreren die in dit doctoraat zijn ontwikkeld, en om het potentieel van op damp gebaseerde oppervlaktefunctionalisatie in hoog-aspectratiestructuren te demonstreren, stellen we voor om een ​​affiniteitsgebaseerde test uit te voeren binnen een gesloten microfluïdisch kanaal met een bioreceptorgebied in het kanaal en anti -fouling-functionaliteit op de kanaalwanden.