Project

Schitterende gebreken. Het vrouwelijke literaire genie op het snijpunt van neurofenomenologie en neurodiversiteit

Code
3F005421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literatures in German
    • Psychology of literature
Trefwoorden
Vrouwelijke Duitse literatuur neurodiversiteit Neurophenomenologie
 
Projectomschrijving

Tot op heden draagt geniale literaire creativiteit sterke associaties met mannelijkheid. De literaire geschiedenis tolereert afwijking van de norm door vrouwen daarentegen slechts deels. Experimentele eigenschappen van mannelijke auteurs en hun literatuur worden steeds meer aan neurodiversiteit––een teken van hun genialiteit––geweten, terwijl vrouwelijke auteurs met gelijkaardige excentriciteit overstelpt worden met stigma. Dit project wil de recente waaier aan neurologisch georiënteerd literatuuronderzoek aansnijden om neurodiversiteit en haar verschillende benoemingen (vb. legasthenie, schizofrenie en autismespectrumstoornis) in de literatuur en egodocumenten van Duitse en Oostenrijkse schrijfsters te analyseren. Ik focus o.a. op de visuele kwaliteit van de taal en narratieve kenmerken die door neurodiversiteit uitgelokt worden. Zo verken ik de problematische dichotomie tussen ‘afwijkend’ en ‘neurodivergent’ in de karakterisering van vrouwelijke auteurs. Het project biedt een alternatief voor huidige spectaculaire representaties van neurodiversiteit om zo het object van studie tot subject wiens eigen ervaringen gewaardeerd worden te vernieuwen. Literatuur fungeert op die manier als een effectief heuristisch toegangsmiddel tot persoonlijke ervaring alsook tot een welbepaalde esthetiek. Mijn analyse vertrekt van neurofenomenologie en het concept van neurodiversiteit en zal bijdragen tot een vollediger begrip en de deproblematisering van het vrouwelijke literaire genie.