Project

PRICOV-19 studie: ontsluiting van de resultaten m.b.t. equity aspecten van kwaliteitszorg en patiëntveiligheid

Code
365F08922
Looptijd
21-02-2022 → 01-04-2023
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Health care administration
  • Health management
  • Health promotion and policy
  • Epidemiology
  • Primary health care
Trefwoorden
eerstelijnszorg huisartsgeneeskunde patiëntveiligheid kwaliteit van zorg health equity psychosociaal infectieziekten COVID-19 PRICOV-19 meerlandenperspectief
 
Projectomschrijving

Achtergrond: Huisartsen spelen een cruciale rol in de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Ze vormen het eerste aanspreekpunt voor mogelijk besmette patiënten en zijn verantwoordelijk voor de nazorg op korte en lange termijn voor de meerderheid van de COVID-19 patiënten. Niettemin ondervinden zij veel uitdagingen bij het vervullen van deze rol. De PRICOV-19 studie onderzoekt de organisatie van huisartspraktijken in 38 landen tijdens de COVID-19 pandemie om veilige, doeltreffende, patiëntgerichte en ‘equitable’ zorg te verzekeren. Daarnaast wordt ook een verschuiving in rollen en taken en het welbevinden van de medewerkers bestudeerd. Ten slotte gaat PRICOV-19 de relatie met praktijk- en gezondheidszorgsysteemkenmerken na. De hypothese luidt dat zowel kenmerken van de huisartsenpraktijk als kenmerken van het gezondheidszorgsysteem een samenhang hebben met hoe huisartsenpraktijken met deze uitdagingen omgaan.

Methoden: De studie heeft een cross-sectioneel design.  De data zijn verzameld via een online vragenlijst die werd verspreid onder huisartsenpraktijken in 37 Europese landen en Israël. De vragenlijst is in meerdere fasen ontwikkeld, inclusief een pilotstudie in België. De finale versie bevat 53 items verdeeld over zes delen: patiëntenstroom (inclusief afspraken, triage, en beleid voor de reguliere huisartsenzorg); infectiepreventie; informatieverwerking; communicatie; samenwerking en zelfzorg; en kenmerken van de praktijk en deelnemer. Per land namen er 13-636 huisartsenpraktijken deel aan het onderzoek, wat resulteerde in een steekproef van 4786 huisartsenpraktijken. De data van de vragenlijst zijn gekoppeld aan OESO- en HSMR-gegevens over de nationale beleidsmaatregelen voor de pandemie en geanalyseerd met meervoudige modellen op niveau van praktijk en gezondheidszorgsysteem.

Discussie: Voor zover wij weten, is de PRICOV-19 studie de grootste en meest uitgebreide studie omtrent de organisatie van huisartspraktijken tijdens de COVID-19 pandemie. De resultaten kunnen aanzienlijk bijdragen tot een betere voorbereiding op toekomstige grote uitbraken van infectieziekten van de Europese eerstelijnszorg.