Project

Financialisering en Schaduwbankieren in een Stock-Flow Consistent Macro-Economisch Agent-Gebaseerd Model

Code
3F004621
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Consumption, saving, production, investment, labour markets and informal economy
  • Macro-based behavioural economics
  • Macroeconomic policy, macroeconomic aspects of public finance and general outlook
  • Monetary policy, central banking and the supply of money and credit
  • Macroeconomics and monetary economics not elsewhere classified
Trefwoorden
Op aandelenstroom consistente macro-economische agentgebaseerde modellen
 
Projectomschrijving

Het onderzoek hanteert een stock-flow consistent macroeconomisch agent-gebaseerd model (SFC-MAGM) voor de studie naar twee macro-financiële beleidskwesties voor de Amerikaanse economie. Een eerste beleidskwestie omvat de toenemende financialisering van deze economie, hetgeen gepaard gaat met stijgende gezinsschulden, een groeiend financieel systeem, een sterke expansie van het schaduwbanknetwerk, toenemende ongelijkheid, een dalend arbeidsaandeel in het totaal inkomen en stijgende bedrijfsbesparingen. Het SFC-MAGM wordt daarom gebruikt om na te gaan in welke mate stijgende winstconcentraties in de bedrijfssector en toenemende volumes aan de inkoop van eigen aandelen een verklaring kunnen bieden voor de tendensen voor de crisis. Voor de tendensen na de crisis wordt naast stijgende winstconcentraties en toenemende inkoop van eigen aandelen volumes ook de bijdrage van de activa-aankoopprogramma’s van de Federal Reserve en de macroprudentiële Basel-III regulering onderzocht. Een tweede beleidskwestie betreft de duurzame expansie van het schaduwbanksysteem en sterk stijgende securitisatievolumes. Bouwend op vraag-en aanbodperspectieven jegens deze expansie wordt het SFC-MAGM gebruikt om na te gaan in welke mate verschillende beleidsmaatregelen – gaande van een hogere depositogarantiedrempel tot lagere kapitaalratio’s voor commerciële banken – de expansie van het schaduwbanksysteem en de stijgende securitisatievolumes hadden kunnen tegengaan.