Project

Een verzwegen realiteit onderweg naar het Verenigd Koninkrijk: Seksueel geweld bij mannelijke transitmigranten in België en Frankrijk

Code
3F003421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Ethnicity and migration studies
  • Medical and health sciences
    • Public health sciences not elsewhere classified
    • Health and community services
    • Mental healthcare services
Trefwoorden
Transitmigratie
 
Projectomschrijving

In tegenstelling tot genderstereotypen die mannelijke migranten afschilderen als gevaarlijk, hyper seksueel en onkwetsbaar, toont onderzoek aan dat mannelijke migranten een groot risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Zo’n 37.20% van de mannelijke migranten in transit in Marokko zou seksueel geweld meegemaakt hebben, wat erop wijst dat seksueel geweld vaak voorkomend is tijdens de migratie en in transit. Een recent rapport bevestigt deze realiteit bij mannelijke migranten in transit op de Kanaalroute tussen Frankrijk en het VK. Ondanks deze kwetsbaarheid, blijft kennis over deze groep echter vaag. Ten eerste is er onduidelijkheid over de impact van seksueel geweld op de fysieke, mentale, seksuele en reproductieve gezondheid van mannelijke migranten alsook op hun mannelijke identiteit. Ten tweede is er op het niveau van hulpverlening en wettelijke kaders gebrek aan gender-inclusieve benaderingen. Dit onderzoek wil deze ontbrekende kennis aanvullen. Na etnografisch veldwerk via participerende observaties, zullen de ervaringen van mannelijke slachtoffers via longitudinale kwalitatieve diepte-interviews en Ecological Momentary Assessment bestudeerd worden. Deze bevindingen worden, via focusgroep discussies, aangevuld met perspectieven van professionals en een kritische analyse van wetgeving. De bevindingen kunnen politici en professionals uitnodigen een inclusieve aanpak te hanteren t.a.v. alle slachtoffers van seksueel geweld en verder onderzoek aanmoedigen.