Project

Een corpusgebaseerde studie van de mechanismen van conversationele alignment in een professionele Franstalige context

Code
BOF/STA/202109/036
Looptijd
01-04-2022 → 31-03-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • French language
  • Corpus linguistics
  • Discourse analysis
  • Pragmatics
  • Sociolinguistics
Trefwoorden
vergaderingen Frans corpus alignment bedrijfscommunicatie
 
Projectomschrijving

Dit doctoraatsproject beoogt de studie van de linguïstische mechanismen die gebruikt worden om conversationele ‘alignment’ te bereiken, d.w.z. wederzijds begrip en interactief succes, in werkplekinteracties, in het bijz. bedrijfsvergaderingen in het Frans. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve analyse van bestaande audiocorpora zal de doctorandus zich richten op mechanismen die de alignment en verwantschap tussen sprekers tot uitdrukking brengen, zoals ‘other-repetitions’, feedbacksignalen, ‘discourse markers’, lexicale en syntactische alignment, en mogelijk nog andere. Op die manier zal het project een innovatieve psycholinguïstische benadering hanteren voor een genre dat voornamelijk vanuit een pragmatisch oogpunt werd bestudeerd. Het project zal verder een leemte opvullen in het Franse onderzoek naar alignment en bedrijfsdiscours, op het kruispunt tussen corpuslinguïstiek, Conversationele Analyse en onderzoek naar bedrijfscommunicatie.