Project

Inflammatie, zelfregulatie en moeilijkheden met langdurig gewichtsverlies bij kinderen en adolescenten met obesitas

Code
3F001021
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological psychology
    • Psychopathology
    • Social and emotional development
Trefwoorden
Obesitas inflammatie zelfregulatie
 
Projectomschrijving

Obesitas in de kindertijd is een complex gezondheidsprobleem dat epidemische niveaus heeft bereikt. De nadelige gevolgen op de fysieke en mentale gezondheid maken dat het belangrijk is om deze ziekte volledig te begrijpen. Specifiek blijft weerstand tegen gewichtsverlies en het behoud er van na de behandeling problematisch. Obesitas gerelateerde inflammatie, met vermoedelijke nadelige gevolgen op de mentale gezondheid, kan dit probleem helpen begrijpen. Echter werden onderliggende mechanismen tussen obesitas en inflammatie bij jongeren nog niet grondig onderzocht. Huidig project beoogt daarom een nieuw model te bestuderen dat de rol van inflammatie onderzoekt om weerstand tegen gewichtsverlies en gewichtstoename te verklaren. Het hoofddoel is ons model testen met behulp van volgende hypothesen: inflammatie beïnvloedt maladaptief eetgedrag via zelfregulatie, maladaptief eetgedrag leidt tot een toename van gewicht, inflammatie en psychosociale stress, en deze stress modereert het verband tussen zelfregulatie en maladaptief eetgedrag. We zullen ook evalueren of psychologische interventies de zelfregulatie kan verbeteren en inflammatie kan verminderen. De kennis die volgt uit deze onderzoekslijnen kan ons een duidelijker inzicht geven over weerstand tegen gewichtsverlies en de hoge terugval cijfers, en kan de ontwikkeling en implementatie van interventies sturen om huidige obesitasbehandelingen succesvoller te maken en terugval en chronische inflammatie te voorkomen.