Project

Gamen in de huishoudelijke sfeer - een exploratief onderzoek naar de rol die computerspellen spelen in het leven van alledag

Looptijd
01-10-2011 → 31-08-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Communication sciences
    • Journalism and professional writing
    • Media studies
    • Other media and communications
Trefwoorden
cross-sectioneel mediagebruik multi-methodisch domesticatie longitudinaal computerspellen
 
Projectomschrijving

Door middel van een multi-methodische aanpak draagt dit project bij tot onderzoek aangaande het gebruik en de rol die computerspellen spelen in het leven van alledag. Twee theorieën uit traditionaal mediaonderzoek zullen worden gecombineerd: de domesticatie theorie en het media attendence model. Teneinde het dynamische karakter van betekenisgeving te vatten zal er longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek worden verricht.