Project

De opname en toxiciteit van spoormetalen bij gemengde verontreiniging in water en bodem: rationalisatie van de interacties op basis van de biobeschikbaarheid

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
spoormetalen
 
Projectomschrijving

Bodemverontreiniging met metalen gebeurt vrijwel steeds met een mengsel van verschillende metalen. Het toxisch effect van een mengsel van metalen kan verschillen afhankelijk van interacties tussen de metalen. Het effect van een mengsel van metalen op organismen kan additief, synergistisch of antagonistisch zijn. Om de milieurisico’s van metalen beter te kunnen bepalen is het noodzakelijk deze interacties te begrijpen en kwantificeren. In dit project wordt het effect van mengsels op metaal opname en toxiciteit geanalyseerd door rekening te houden met de factoren die de metaalbiobeschikbaarheid in oppervlaktewater en bodem bepalen. Het onderzoek stelt dat een groot deel van de mogelijke interacties te verklaren zijn door interacties op de biobeschikbaarheid: metaalspeciatie in het externe medium, transport naar de receptor en competitie voor binding aan de receptor. In dit onderzoek worden proeven opgezet om te testen of eenrichtingsflux van metalen in biota, gemeten met stabiele isotopen, goede indicatoren zijn voor de netto interacties die optreden tijdens opname van metalen, en voor toxiciteit. Deze flux wordt op zijn beurt gerelateerd naar de metalen gebonden aan het biotisch ligand. Deze berekeningen gebeuren met bestaande of verbeterde biotische ligand modellen, of wanneer transport limitaties optreden, met de totale concentratie van kinetisch labiele metalen in oplossing. Gerst zal blootgesteld worden aan mengsels van metalen (Cu, Zn, Ni) in voedingsoplossingen gebufferd met Chelex hars of in bodem. Deze data worden vervolgens gebruikt om een nieuw mechanistisch model voor metaalinteracties is mengsels op te stellen.