Project

Analyse van de impact van socialenetwerinformatie op de predictieve performantie van modelleren voor analytische klantenbeheersystemen