Project

Geïnduceerde pluripotente stamcellen: optimalisatie en vergelijkende analyse met humane embryonale stamcellen