Project

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria spp. in aardappel

Code
179V5713
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
aardappel
 
Projectomschrijving

Voor een aanpak van Alternaria in aardappelen volgens de principes van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is meer kennis van de ziekte nodig. Door middel van monitoring van praktijkpercelen, veldproeven, labo- en serreproeven en tal van analyses werd in de seizoenen 2013 - ’18 een beter inzicht verkregen in het voorkomen van Alternaria in Vlaanderen. Daarmee kan het optreden van de ziekte en het risico beter ingeschat worden, wat leidt tot een efficiëntere bestrijding. Bij de inzet van fungiciden zal voldoende aandacht moeten gegeven worden aan resistentiemanagement. Uiteindelijk wordt alle verworven kennis aangewend in een beslissingsondersteunend adviessysteem ten dienste van de aardappelteler.