Project

Dispersed Particle Extraction – een nieuwe methode voor analietpreconcentratie en matrixverwijdering ter verbetering van spoorelementanalyse via single- en multi-collector ICP-MS