Project

Optimale strategieën om water en nutriënten vast te houden en te hergebruiken in kleine landbouwgebieden verschillende bodemklimaatregio's in Europa

Acroniem
OPTAIN
Code
41N01220
Looptijd
01-09-2020 → 31-08-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Surfacewater hydrology
Trefwoorden
waterhergebruik
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Natuurlijke / kleine waterretentiemaatregelen (NSWRM's) kunnen helpen de conflicten tussen het gebruik van landbouwwater (bv. Plantaardige productie, dieren) en andere menselijke en milieueisen voor water te verminderen, inclusief drinkwater of behoud van de doorstroming van het milieu. Dit is cruciaal, aangezien deze conflicten waarschijnlijk verergeren door een toenemend aantal extreme gebeurtenissen zoals droogte en hevige regenval. Een zorgvuldiger beheer van hoofdstroomgebieden zal aanzienlijk bijdragen tot een veerkrachtiger landbouw en samenleving. Bovendien dragen NSWRM's tegelijkertijd bij tot de verwezenlijking van verschillende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en milieudoelstellingen die zijn geformuleerd in verschillende water- en landbouwgerelateerde beleidsmaatregelen van de Europese Unie. Ondanks een uitgebreide reeks beschikbare technieken om het vasthouden van water op zowel stroomgebied als bedrijfsniveau te verhogen, ontbreekt er nog steeds kennis over de effectiviteit van verschillende schaal- en regiospecifieke maatregelen in verschillende bodemklimaatregio's en landbouwsystemen, vooral onder veranderende klimaatomstandigheden. OPTAIN heeft tot doel (i) efficiënte technieken te identificeren voor het vasthouden en hergebruik van water en nutriënten in kleine stroomgebieden in continentale, Pannonische en Boreale biogeografische regio's van Europa, rekening houdend met mogelijke synergieën met bestaande drainage-irrigatiesystemen, en - in nauwe samenwerking met lokale actoren - (ii) NSWRM's selecteren op landbouw- en stroomgebied en hun ruimtelijke toewijzing en combinatie optimaliseren, op basis van indicatoren voor ecologische en economische duurzaamheid. Door voort te bouwen op bestaande kennis en deze doelstellingen aan te pakken, zal OPTAIN het technologisch gereedheidsniveau van NSWRM's verbeteren ten voordele van zowel mensen als ecosystemen. Alle opgedane kennis wordt vertaald naar een leeromgeving die analyse van afwegingen en synergieën tussen meerdere waarden / doelen in het beheer en ontwerp van NSWRM's mogelijk maakt.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent leidt één van de casestudies en draagt bij aan verschillende werkpakketten.