Project

Vage modellering van tijd-ruimtelijke relaties tussen polygoonconfiguraties