Project

Eerst kanker overleven, dan arbeidsmarktdiscriminatie?

Code
3G003118
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Labour and demographic economics
Trefwoorden
aanwerving eye tracking arbeid kanker vignette
 
Projectomschrijving

Het doel van het onderzoek is om een dieper inzicht te verwerven in drempels die de arbeidsmarktherintrede na kanker bemoeilijken. Daartoe worden twee experimenten uitgevoerd waarbij recruiters beslissingen nemen over sollicitanten met en zonder een voorgeschiedenis van kanker. Deze experimenten worden specifiek ontworpen om drie onderzoeksvragen te beantwoorden. Ten eerste wordt nagegaan of een geschiedenis van kanker niet alleen geassocieerd is met lagere werkgelegenheid -- zoals eerdere studies aantoonden -- maar er ook een oorzakelijk effect op heeft via lagere aanwervingskansen ("causaliteit"). Ten tweede wordt onderzocht wat eventuele tussenliggende percepties over de productiviteit van kankerpatiënten zijn die hun aanwervingskansen verlagen ("mediatoren"). Ten derde wordt nagegaan in welke situaties, naar kenmerken van werkgevers en werknemers, een geschiedenis van kanker in het bijzonder de aanwervingskansen beïnvloedt ("moderatoren").