Project

Studie over de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor misdrijven in de nationale rechtssystemen van de lidstaten van de Europese Unie