Project

Belang van lectine-koolhydraat-interacties voor de tolerantie van rijst tegen abiotische stress