Project

Over moderne ziekten bij moderne melkkoeien: een fundamentele studie omtrent de metabole stress en inflammatie patronen bij hoogproductieve melkkoeien rond het moment van afkalven