Project

Taal en autisme: een Belgische cohortstudie

Code
3G0I3222
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Clinical linguistics
  • Developmental linguistics
  • Language acquisition
  • Phonetics and phonology
  • Pragmatics
  • Psycholinguistics and neurolinguistics
 • Social sciences
  • Cognitive and perceptual development
Trefwoorden
autisme
 
Projectomschrijving

Bij de meerderheid van de kinderen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de aanvankelijke taalontwikkeling significant vertraagd. Tussen 2 en 7 jaar kan die achterstand in wisselende mate worden ingehaald. Hoewel taal een cruciaal aspect is van het leven van een autistisch individu, wetenwe nog weinig over wat voorspelt of een kind met ASS al dan niet taal zal ontwikkelen. Meestal wordt ervan uitgegaan dat taalontwikkeling bij ASS afhankelijk is van een verbetering van de sociaal-communicatieve vaardigheden, net als bij kinderen die zich volgens de typische mijlpalen ontwikkelen. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat de taalontwikkeling van sommige kinderen op het autismespectrum een atypischpatroon volgt, deels onafhankelijk van interactie en communicatie. In ons multi-site en meertalig project zal de taalontwikkeling longitudinaal worden opgevolgd via het verzamelen en kwalitatief analyseren van audio-opnames gedurende een hele dag bij een groot cohort van jonge autistische kinderen. Om verschillende trajecten van taalverwerving af te lijnen, zullen niet-sociale en sociale cognitieve vaardigheden worden beoordeeld met behulp van gedrags-, eye-tracking en EEG-taken, samen met gedetailleerde vragenlijsten die gericht zijn op de omgeving en de ontwikkeling van het kind. Met dit project beogen we een grote doorbraak te realiseren in het begrijpen van autisme en op substantiële wijze bij te dragen tot de ontwikkeling van nieuwe interventietechnieken.