Project

Oplossing voor problemen uit de telecommunicatie en logistiek die gemodelleerd worden aan de hand van complexe gewogen grafen