Project

Integrated Science Approach to Risk and Management

Acroniem
DISARM
Looptijd
01-01-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Bioremediation
  • Environmental biotechnology diagnostics
  • Environmental marine biotechnology
  • Environmental microorganism biotechnology
  • Maritime engineering
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Chemische munitie in de zee corrosie milieuverontreiniging risicobeoordeling biologische remediatie
 
Projectomschrijving

De Paardenmarkt is een van de vele munitiestortplaatsen in onze oceanen. Een paar meter onder de zeebodem, ca. 35.000 ton chemische munitie uit de Eerste Wereldoorlog is begraven. De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende om een ​​betrouwbaar oordeel te kunnen vellen over de toestand van de site. Het DISARM-project beoogt de kennislacunes aan te pakken, maar zal een belangrijke stap verder gaan om een ​​geïntegreerde wetenschappelijke benadering te ontwikkelen ter ondersteuning van de risicobeoordeling en het beheer van stortplaatsen voor chemische mariene munitie wereldwijd, waarbij de munitiestortplaats Paardenmarkt als een uitdagende case study wordt gebruikt.

Een grondige karakterisering van de huidige staat van de stortplaats is de start van het project. Nieuwe technologieën zullen worden gebruikt om de begrafenisdiepte te bepalen, sedimentmonsters dichtbij de munitie te nemen en de zoetwaterstroom ter plaatse te beoordelen. Chemische oorlogsmiddelen (CWA), explosieven en hun degradatieproducten zullen worden geanalyseerd met nieuwe methodologieën, waardoor detectielimieten worden verhoogd. De fysische toestand van de schalen zal worden geëvalueerd door middel van een innovatieve combinatie van experimentele analyses en geïntegreerde modellering van verschillende corrosieprocessen. Nieuwe passieve bemonsteringsapparatuur in situ zal een tijdgeïntegreerde ruimtelijke verdeling van de wateruitwisselbare fractie van munitiegerelateerde chemische verbindingen analyseren. Dit zal verband houden met de bioaccumulatie en ecotoxiciteit van deze verbindingen in bio-assays in het laboratorium, inclusief passieve dosering.

Dynamische modellering van chemisch lot en effecten op mens en milieu (inclusief mengseltoxiciteit) zal resulteren in een chemische risicobeoordeling. Specifieke experimenten en modellen zullen het explosierisico van de verouderde verbindingen evalueren. Er zullen samenwerkende microbiële gemeenschappen worden gebouwd om belangrijke gevaarlijke chemicaliën af te breken door middel van slimme inoculatie. Nieuwe technologieën voor monitoring en beheer zullen samen met belangrijke spelers in het veld worden geëvalueerd. Ten slotte zullen we een wetenschappelijke workflow voor stortplaatsonderzoek ontwikkelen en een beleidsinformatie document verstrekken