Project

Bestrijding van een pandemie bij amfibieën door natuurbehoud te integreren in een gecontamineerd agrarisch landschap