Project

Europees gezamenlijk doctoraat in de biologie en technologie voor reproductieve gezondheid

Acroniem
REP-BIOTECH
Code
41K02315
Looptijd
01-11-2015 → 31-10-2019
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van het Europees doctoraat in de biologie en technologie van de reproductieve gezondheid is het opbouwen van een onderzoeks-, opleidings- en academische programma op het interdisciplinaire domein van reproductieve gezondheid en vruchtbaarheid. Basiskennis van mechanismen die betrokken zijn bij de bemesting van zoogdieren en de ontwikkeling van embryo's, biedt bruikbare strategieën om de voedselkwaliteit te verbeteren (door implementatie van efficiënte en veilige reproductietechnologieën voor dieren), de menselijke gezondheid (door bij te dragen tot de beheersing van reproductieve ziekten en epidemiologische factoren) en de vruchtbaarheid bij mens en dier. (door doelmoleculen te identificeren voor succesvolle conceptie of contraceptie).