Project

Studie van de impact van het Neolithicum in de Vlaamse zandstreek

Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant
  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Etnoarchaeology
  • Experimental archaeology
  • Geoarchaeology
  • Landscape archaeology
  • Material culture studies
  • Prehistoric archaeology
  • Settlement archaeology
  • Development of methods and techniques
  • Methods in archaeology
 • Natural sciences
  • Geomorphology and landscape evolution
  • Quaternary environments
Trefwoorden
zandstreek neolithicum verkennende en waarderend archeologisch onderzoek
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt het Neolithicum in de Vlaamse zandstreek, in het bijzonder in de regio van Zandig-Vlaanderen, in kaart te brengen en te evalueren d.m.v. proefsleuvenonderzoek en systematische boringen op oppervlaktevindplaatsen en vindplaatsen gedetecteerd via luchtfotografische prospectie. D.m.v. koolstofdateringen en paleoecologisch onderzoek zal tevens getracht worden om inzichten te verwerven in de chronologie en de natuurlijke omgeving tijdens het Neolithicum.