Project

De impact van door glucocorticoïde receptor gemedieerde signalering op het functioneren van metabool gestresste volwassen humane adipocyten

Code
31509718
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Corticosteroïden
 
Projectomschrijving

Corticosteroïden (glucocorticoïde hormonen) worden wereldwijd door ten minste 1% van de wereld gebruikt
bevolking om ontstekingen en kanker te bestrijden. Een typische aan corticosteroïd gerelateerde gewichtstoename in
patiënten, die vaak voorkomen bij langdurig systemisch gebruik, worden sinds lang alleen als psychologisch beschouwd
belastend. Deze bijwerking wordt nu echter als potentieel gevaarlijk beschouwd omdat deze is toegenomen
buikvet houdt ongetwijfeld verband met een verhoogd risico op hartaandoeningen en diabetes type II. De
de moleculaire basis van adipocytdisfunctie, vooral in een inflammatoire context, is een weinig bestudeerd
onderzoeks onderwerp. Bovendien ondersteunen recente rapporten dat obesitas, gekenmerkt door onevenwichtigheden in vet
metabolisme, gaat gepaard met een chronische laaggradige systemische ontsteking. Ons eigen werk onderbouwt
dat viscerale adipocyten, onderworpen aan palmitaat als metabole stressor, een verhoogde expressie van vertonen
cytokines. Hoe ontstekingsremmende glucocorticoïden leiden tot een ophoping van visceraal vet, dat
leidt tot een pro-inflammatoire toestand, is een mechanistisch onduidelijke paradox die nog moet worden opgelost.
Verschillende liganden die de Glucocorticoid Receptor op verschillende manieren activeren, zijn vergeleken
hun differentieel genregulerend profiel bij gezonde versus metabolisch gestresste volwassen mensen
primaire adipocytcellen. Om een ​​verklaring te geven voor het ontregelde adipocyten functioneren
behandeling met glucocorticoïden zetten we in dit project voort met validaties van nieuwe hypothesen gebaseerd op
Resultaten van RNA-sequentiebepaling.