Project

POSEIDON - Havens verenigd tegen corruptie

Acroniem
POSEIDON
Code
41B00123
Looptijd
15-03-2023 → 14-03-2025
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Criminography and methods of criminological investigation
    • Safety, prevention and police
Trefwoorden
corruptie havens maritieme corruptie cocainehandel georganiseerde misdaad
 
Projectomschrijving

Het project is gericht op het verbeteren van acties op EU-niveau tegen corruptie in de maritieme sector, met speciale aandacht voor corruptie in grote havens. Het doel is om overheidsstakeholders (havenbeheerautoriteiten, douaneautoriteiten, enz.), relevante (particuliere) havenstakeholders en onderzoeksinstituten en -netwerken samen te brengen om bestaande hiaten in het onderzoek naar corruptie in havens op te vullen, een gericht havenintegriteits-/risicobeoordelingsinstrument te ontwikkelen, de dialoog tussen havens te bevorderen en het publiek-private partnerschap te versterken. Het project zal de betrokken havens helpen om gezamenlijk vastgestelde kwetsbaarheden aan te pakken en beste praktijken uit te wisselen.