Project

Melkzuur en biosurfactanten geproduceerd vanuit duurzame landbouw- en voedsel afvalstromen als nieuwe functionele ingrediënten voor consumenten producten.

Acroniem
WASTE2FUNC
Code
41D07821
Looptijd
01-06-2021 → 30-11-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Lipids
  • Biochemistry and metabolism not elsewhere classified
  • Synthetic biology
 • Engineering and technology
  • Biocatalysis and enzyme technology
  • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
  • Fermentation
  • Industrial microbiology
  • Industrial biotechnology not elsewhere classified
Trefwoorden
nieuwe producten bioprodukten biomateriaal bioplastics biobrandstoffen bio-afgeleide bulk en fijnchemicaliën bio-afgeleide nieuwe materialen
 
Projectomschrijving

Het WASTE2FUNC-project heeft als doel de hindernissen in de toeleveringsketen op te lossen voor de efficiënte omzetting van voedsel afval in twee soorten biogebaseerde functionele moleculen voor gebruik in huishoudelijke- en persoonlijke verzorgings toepassingen: melkzuur en microbiële biosurfactanten en dit als alternatieven voor fossiel gebaseerde en/of 1ste generatie biogebaseerde benchmarks. Een nieuwe en duurzame toeleveringsketen voor biomassa-afval zal worden opgezet in nauwe samenwerking met de primaire sector. Een 'ad- hoc'-registratie-en inzamelingssysteem voor agrarisch biomassa afval en afval van voedselverwerkingsbedrijven zal ontwikkeld worden en deze nieuwe toeleveringsketen voor biomassa zal geïntegreerd worden met een bestaande toeleveringsketen van voedselafval, momenteel omgezet naar biogas. Deze integratie van een variabele biomassa stroom met een bestaande biomassa stroom waarvoor de logistiek reeds op punt staat, is cruciaal om relevante businesscases op te bouwen. De integratie van deze nieuwe WASTE2FUNC-toeleveringsketen voor biomassa met nieuwe waardeketens gebaseerd op de schaalbare en kostenefficiënte omzetting van deze afvalbiomassa naar functionele moleculen voor huishoudelijke en persoonlijke verzorgingstoepassingen, zal worden gedemonstreerd. De waardeketens zullen worden opgezet in interactie met alle  relevante stakeholders: boeren en hun vertegenwoordigers, primaire gewasverwerkers, voedselverwerkers en -detailhandelaren, voedselafval verzamelaars en -verwerkers, technologie-eigenaars voor biogebaseerde processen, opschalingsfaciliteiten, productontwikkelaars en -verkopers in de respectievelijke toepassingssectoren (B2B en B2C), wetgevers en -last but not least- de consument. Deze interactie zal cruciaal zijn om de voordelen te definiëren die nodig zijn voor de boeren om mee te gaan in dit verhaal en om de restricties/vereisten vooropgesteld door de wetgever, verwerkers, productontwikkelaar en consumenten te definiëren en in rekening te nemen. Een grondige optimalisatie omtrent de milieu-, economische en sociale impact door de WASTE2FUNC project partners, zal de CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen en de waarde uit afval 2 tot 10-voudig verhogen en (hoogtechnologische) jobs creëren voor de primaire en downstream sectoren in België en Europa.