Project

Oudere kankerpatiënten van Turkse of Marokkaanse afkomst: Ervaringen en noden van de naaste omgeving

Code
365O7810
Looptijd
01-07-2011 → 30-09-2013
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Anthropology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
etnisch-culturele diversiteit ouderen kanker familieleden
 
Projectomschrijving

Het onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de ervaringen en noden van familieleden van oudere kankerpatiënten van Turkse of Marokkaanse afkomst in Vlaanderen. Tevens zal een praktische gids voor zorgverstrekkers ontwikkeld worden.

Er worden semi-gestructureerde interviews afgenomen van familieleden. Tevens wordt data verzameld d.m.v. participerende observatie. De data wordt geanalyseerd op basis van de principes van de Grounded Theory.