Project

Ontwikkeling van een toolbox voor temporele monitoring van pediatrische kankers gebruik makend van vloeibare biopsieën

Code
1S45323N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Analysis of next-generation sequence data
  • Molecular diagnostics
  • Cancer diagnosis
  • Epigenetics
  • Genetics
Trefwoorden
Vloeibare biopsie
 
Projectomschrijving

Ondanks intensieve behandelingen zal 20% van de kinderen geconfronteerd met kanker sterven. Bij neuroblastoom en Wilms tumor zijn de lage overlevingskansen vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van resistentie tegen therapieën, wat leidt tot een tumor herval en refractaire ziekte. Van zowel genetische heterogeniteit en epigenetische plasticiteit is aangetoond dat ze een rol spelen in de ontwikkeling van therapie resistentie, in zowel Wilms tumoren als neuroblastoom. Er wordt actief gezocht naar nieuwe therapieën die deze opkomende therapie resistente celpopulaties kunnen behandelen. Het blijft echter uitdagend om de (epi-)genetische veranderingen in een vroeg stadium te detecteren om snelle therapeutische interventies mogelijk te maken. In dit project is mijn doel om een toolbox van technieken op minimaal invasieve vloeibare biopsieën samen te stellen om het gepersonaliseerd monitoren van resistente subpopulaties in pediatrische kankers mogelijk te maken. Naast de gevestigde technieken zoals cfDNA kopie aantal profilering, cfDNA methylatie profilering en gerichte hersequenering, zal ik de profilering van histon modificaties in cfDNA implementeren. Ik zal de gevoeligheid van de detectie van lage tumorale cfDNA fracties evalueren voor elke techniek door artificiële mengsels te maken van gezond en tumoraal cfDNA. Op basis van deze resultaten zal ik een gepersonaliseerde strategie ontwikkelen voor het monitoren van pediatrische tumoren en dit valideren in klinische stalen.