Project

Subjectiviteit Tagging en Learning

Acroniem
SubTLe
Code
HGA07J0313
Looptijd
01-10-2010 → 31-12-2014
Financiering
Institutionele werkingstoelagen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
Trefwoorden
subjectiviteit
 
Projectomschrijving

Het SubTLe project wil het eerste onderzoek verrichten naar automatische subjectiviteitsdetectie en -analyse in het Nederlands. Gezien de complexiteit van deze taak streven we hierbij niet naar automatische subjectiviteitsanalyse van om het even welk teksttype, maar van online teksttypes (sociale netwerkingsites, blogs, chats, e.d.) waarvan uit een eerste tekstanalyse blijkt dat subjectiviteit daarin sterk gelexicaliseerd is.

Ondanks het brede applicatiepotentieel ligt de focus inhoudelijk op 1 specifieke casus c.q. zelfdoding.