Project

Modelgestuurd ontwerp van effectieve mechanische recyclage van polyolefins en de menging met natuurlijke polymeren.

Code
1SH1124N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Polymer reaction engineering
    • Recycling
    • Polymer processing
    • Polymers and plastics
Trefwoorden
Ontwerp van mengsels van synthetische en natuurlijke polymeren
 
Projectomschrijving

De langetermijndoelstelling van dit project is het ontwikkelen van een correlatie tussen de blend-morfologie en zijn algemene prestatie-eigenschappen, met het oog op circulariteit. Deze correlatie zal de basis vormen voor de ontwikkeling van een effectieve recyclage route voor polymeermengsels en zal ook worden toegepast voor het blenden van synthetische en natuurlijke polymeren. Het doel is het ontwikkelen van (i) een effectieve recyclage van synthetische polymeren met de gewenste mechanische eigenschappen en (ii) een effectieve blending van natuurlijke en synthetische polymeren met een hoge recycleerbaarheid. Dit zal worden uitgevoerd door te focussen op twee basispolymeren (PP en PE) en op twee veelbelovende natuurlijke polymeren (zetmeel en chitosan). De vernieuwing ligt in (i) de fundamentele integratie van alle relevante verwerkingsparameters en hun interactie en (ii) de implementatie van reactieve extrusie (REX) om compatibele mengsels van natuurlijke en synthetische polymeren te ontwikkelen, gericht op een aandeel van meer dan 60 gew% natuurlijke component in de blend met de polyolefine. Het project zal steunen op essentiële fundamentele kennis en simulatie gestuurd procesontwerp. Steunend op de leidende expertise van het LCT (promotor: prof. Dagmar R. D’hooge) en de connectie met materiaalvalidatie in het CPMT (promotor: Prof. Mariya Edeleva), en een onderzoeksverblijf in het buitenland bij Prof. Charitidis, vertoont dit project een hoge slaagkans.