Project

DARIAH ERIC Sustainability Geraffineerd

Acroniem
DESIR
Code
41X03417
Looptijd
01-02-2017 → 31-01-2020
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
    • Other humanities and the arts
 
Projectomschrijving

Europa heeft een lange en rijke traditie als centrum voor kunst en menswetenschappen. De digitale transformatie vormt echter een uitdaging voor het onderzoekslandschap van kunsten en geesteswetenschappen over de hele wereld. In antwoord op deze uitdagingen werd de digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunst en geesteswetenschappen (DARIAH) gelanceerd als een pan-Europese netwerk- en onderzoeksinfrastructuur. Na uitbreiding en consolidatie, waarbij DARIAH's inscriptie op de ESFRI-routekaart werd gebruikt, werd DARIAH in augustus 2014 een Europees consortium voor onderzoeksinfrastructuur (ERIC). Het DESIR-project wil de duurzaamheid van DARIAH versterken en het vestigen als een leider en partner op de lange termijn binnen de kunst- en humanitaire gemeenschappen. Volgens DESIR's definitie is duurzaamheid een zich ontwikkelende 6-dimensionaal proces, verdeeld in de volgende uitdagingen: Verspreiding: DESIR organiseert een serie verspreidingsevenementen, waaronder workshops in de VS en Australië, om DARIAH-hulpmiddelen en -diensten en samenwerkingsinitiatieven te promoten. Groei: DESIR wil de basis leggen voor het opzetten van het DARIAH-lidmaatschap in zes nieuwe landen: het VK, Finland, Spanje, Zwitserland, Tsjechië en Israël. Technologie: DESIR zal de onderzoeksinfrastructuur van DARIAH op drie gebieden verbreden, essentieel voor de duurzaamheid van DARIAH op lange termijn: op entiteiten gebaseerd zoeken, wetenschappelijk contentbeheer, visualisatie en tekstanalyse. Robuustheid: DESIR zal de organisatiestructuur en het bestuur van DARIAH geschikt maken voor de toekomst en een gedetailleerd bedrijfsplan en marketingstrategie ontwikkelen Vertrouwen: DESIR meet de acceptatie van DARIAH, vooral in nieuwe gemeenschappen, en definieert mechanismen om vertrouwen en vertrouwen in DARIAH te ondersteunen Onderwijs: door training en onderwijs zal DESIR het gebruik van DARIAH-hulpmiddelen en -diensten promoten Het DESIR-consortium bestaat uit kernleden van DARIAH, vertegenwoordigers van potentiële nieuwe DARIAH-leden en externe technische experts. Het is evenwichtig tussen de verschillende Europese regio's.