Project

Alliantieonderzoeksgroep: Demonstratie-elementen in het Spaans en het Nederlands - (ver)taalkundige perspectieven op basis van een corpus van vertaalde teksten

Acroniem
DSN
Code
05L00415
Looptijd
01-08-2015 → 31-07-2024
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Translation and interpretation sciences
Trefwoorden
Spaans grammatica Nederlands
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een taalkundige en vertaalkundige studie van demonstratieve elementen in het Nederlands en het Spaans. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een corpus van vertaalde teksten Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans. De combinatie van deze twee talen is bijzonder interessant, omdat de demonstratieve systemen duidelijk van elkaar verschillen. Het Nederlands kenmerkt zich door een tweepolig systeem (dit-deze;dat-die), zoals bijvoorbeeld ook het Engels, terwijl het Spaans een driepolig systeem heeft (este-ese-aquel). Hoe de twee Nederlandse polen precies inhaken op de drie Spaanse polen en of ze al dan niet identiek hetzelfde domein bestrijken, is nog niet eerder exhaustief beschreven.