Project

Onderzoek in verband met een beoordeling van de beschikbare of in ontwikkeling zijnde technieken voor decontaminatie van gevaarlijke stoffen van hun plastics voor recyclage, met een focus op de voordelen en nadelen van elk van deze technieken vanuit