Project

Ontwikkeling van een Orthogonaal Expressie systeem in gist voor efficiënte microbiële biosynthese van biogebaseerde producten (OrthoExpress)