Project

Opheldering van de intercellulaire paden van geneesmiddelencomplexen voor intracellulaire geneesmiddeltoediening met behulp van 'Single Particle Tracking' (SPT)