Project

Contactgerelateerde constructionele veranderingen in Nederlandse argumentstructuurconstructies

Code
01D27415
Looptijd
01-10-2015 → 01-05-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Nederlands constructionele veranderingen Frans constructiegrammatica argumentstructuurconstructies contactlinguïstiek Engels Kwantitatief Taal- en tekstanalyse 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags West-Europa Taalkunde
 
Projectomschrijving

Het project is gericht op de studie van aan taalcontact gerelateerde veranderingsprocessen in de formele en semantische eigenschappen van schematische grammaticale constructies en/of in hun gebruiksfrequenties, en van de theoretische implicaties daarvan voor de diachrone constructiegrammatica. De empirische focus ligt op het 19de-eeuwse Belgische Nederlands (contacttaal: Frans) en op het hedendaagse Belgische en Nederlandse Nederlands (contacttaal: Engels).