Project

Duurzame methanotrofen: van de ecologie tot microbial resource management