Project

Meteorologische risico’s als drijfveer voor milieukundige innovatie in agro-ecosysteembeheer

Code
12A09112
Looptijd
01-06-2012 → 30-11-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Plant biology
 • Social sciences
  • Applied economics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant production
  • Agriculture, land and farm management
  • Horticultural production
Trefwoorden
landbouw extreme weersomstandigheden risico beheer
 
Projectomschrijving

De onderzoekshypothese is dat meteorologische risico‘s een drijfveer zijn voor innovatie in agro-ecosysteembeheer. De doelstellingen van dit onderzoek zijn om extreme weersomstandigheden te karakteriseren, de impact hiervan te schatten op Belgische agro-ecosystemen, de kwetsbaarheid en veerkracht van agro-ecosystemen te analyseren en nieuwe innovatieve adaptatiemogelijkheden en agrarisch risicobeheer te verkennen.