Project

Wetenschappelijke studie over de levenskwaliteit van internationale onderzoekers aan Vlaamse Universiteiten en publieke kenniscentra.

Code
174T8907
Looptijd
01-10-2007 → 30-06-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Research, science and technology policy
Trefwoorden
QoL onderzoekers
 
Projectomschrijving

De opdrachtnemers verbinden er zich toe binnen een internationaal kader een analyse te maken van de levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en publieke onderzoekscentra en de informatie hierover samen te brengen in een rapport.
Onder "levenskwaliteit van onderzoekers" wordt onder meer verstaan:
1. het salaris en andere materiele voordelen;
2. de voorzieningen inzake onderwijs, gezin, gezondheid,...;
3. de prijzen van gebruiksproducten en vastgoed;
4. het algemene levensklimaat (veiligheid, sociale cohesie, gelijke kansen, mobiliteit, ...);
5. het culturele aanbod.