Project

Een routekaart voor industriële Symbiose-standaardisatie voor efficiënt delen van hulpbronnen

Acroniem
RISERS
Code
41N04524
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Stappenplan voor standaardisatie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Industriële symbiose (IS) is een belangrijke oplossing om de uitdagingen van het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan te gaan, maar het gebrek aan normen en de moeilijkheid om IS te standaardiseren vanwege de sectoroverschrijdende aard ervan en bijkomende knelpunten belemmeren de invoering van IS-oplossingen. RISERS wil deze knelpunten aanpakken door de ontwikkeling van een routekaart naar IS-normalisatie, het bevorderen van het delen van middelen en de integratie van nieuwe O&I-resultaten ter ondersteuning van IS. Om dit doel te bereiken zullen we op verschillende vlakken actief zijn: (1) het identificeren van hiaten en mogelijkheden in bestaande sectorale praktijken en normen voor de toepassing van prioritaire IS-synergieën; (2) het bevorderen van de toepassing en bijdrage van O&I-resultaten aan IS-normalisatie door het identificeren van vraaggestuurde O&I-prioriteiten, evenals door het identificeren van belemmeringen en factoren die de markttoegang voor innovatieve IS-oplossingen mogelijk maken; (3) het betrekken van de beleidsgemeenschap bij IS-normalisatie door nieuwe beleidskaders en -initiatieven voor te stellen of bestaande aan te passen.Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd door middel van voortdurende betrokkenheid van experts en belanghebbenden uit de industrie, normalisatie-instellingen, de academische wereld, het beleid, financieringsinstanties en andere relevante belanghebbenden en door voortdurende verspreiding van resultaten en kennis zodat deze worden overgenomen, door het bevorderen van gemeenschapsvorming, kennisuitwisseling en sectoroverschrijdende samenwerking. Op basis van de kennis die ontwikkeld en opgedaan is in al deze activiteiten, zal RISERS een routekaart ontwikkelen voor het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van bestaande richtingen IS standaardisatie om circulariteit van hulpbronnen te bevorderen. Op de lange termijn zal RISERS door het faciliteren van IS-normalisatie bijdragen aan, onder andere, effectief gebruik van middelen en sectoroverschrijdende interoperabiliteit bij het delen van middelen, eenvoudigere markttoegang voor innovatieve ondersteunende technologieën, verbeterde integratie van O&I-resultaten in IS-normalisatie, kostenbesparingen en nieuwe inkomsten door een grotere toepassing van IS en een grotere deelname van de EU aan internationale normalisatie.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.