Project

Opvolgen van epigenetische plasticiteit in circulerend tumor DNA met het oog op monitoren van therapie resistentie voor gepersonaliseerde behandeling in kanker patiënten

Acroniem
EpiGuide
Code
41M05622
Looptijd
01-09-2022 → 31-12-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Computational transcriptomics and epigenomics
  • Development of bioinformatics software, tools and databases
  • Single-cell data analysis
  • Molecular diagnostics
  • Medical epigenomics
  • Cancer diagnosis
Trefwoorden
vloeibare biopten epigenetische plasticiteit DNA methylatie histon modificaties cfDNA computationele deconvolutie
Overige informatie
 
Projectomschrijving
Gepersonaliseerde therapie heeft de laatste decennia een revolutie teweeggebracht in de kankerzorg, maar lijdt nog steeds onder frequente geneesmiddelenresistentie en terugval. Een beter begrip van de mechanismen van geneesmiddelenresistentie en de tijdige opsporing en preventie ervan zijn gebieden van dringende klinische onvervulde behoeften. Terwijl nieuwe of klonaal geselecteerde genetische letsels, waaronder DNA-mutaties en veranderingen in het kopiegetal, welbekende oorzaken zijn van therapiefalen, blijkt uit nieuwe gegevens dat niet-genetische/epigenetische heterogeniteit en plasticiteit een rol spelen in het selectieve proces om aan de druk van de therapie te ontsnappen. Naast het ontrafelen van de mechanismen die deze epigenetische plasticiteit controleren om nieuwe therapeutische strategieën te identificeren, is er een groeiende behoefte aan nieuwe instrumenten om epigenetische heterogeniteit en plasticiteit op te sporen en te controleren die momenteel nog niet bestaan. EpiGuide beoogt de ontwikkeling van een bloed-gebaseerd monitoring instrument om epigenetische mechanismen op te sporen die de ontwikkeling van geneesmiddelenresistentie tijdens de behandeling sturen. Ik zal de EpiGuide assay ontwikkelen en optimaliseren, een analytische en computationele pijplijn die methylering en histonmodificaties meet en controleert van circulerend celvrij DNA dat tumorcellen afgeven in het bloedplasma. In een volgende stap zal de doeltreffendheid van de EpiGuide assay om epigenetische veranderingen in de toestand van tumorcellen op te sporen, gevalideerd worden in muismodellen en patiëntenstalen. De EpiGuide assay zal ook de temporele en ruimtelijke dynamiek van epigenetische veranderingen in verband met resistentie tegen geneesmiddelen onderzoeken, en zoeken naar associaties met klinische resultaten. Het lange-termijn doel is om de EpiGuide assay in de klinische praktijk te brengen voor monitoring in klinische trials en gepersonaliseerde kankerzorg. Verwacht wordt dat EpiGuide een grote impact zal hebben op het sturen van therapieën op maat van de patiënt en op basis van de ziektetoestand, met als specifiek voordeel de vroegtijdige opsporing van evoluerende niet-genetische toestanden in tumorcellen die leiden tot geneesmiddelenresistentie.
 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.