Project

Geschiedenis van jeugdwerk en jeugdbeleid

Code
174K2309
Looptijd
10-01-2009 → 10-11-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
jeugdbeleid jeugdwerk
 
Projectomschrijving

In mei jongstleden organiseerden het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk en de Youth Partnership een eerste Europese 'workshop' over de geschiedenis van het jeugdwerk en het jeugdwerkbeleid in de diverse Europese landen. Deze insteek moet de discussie voeden over de manier waarop jeugdwerk en jeugdwerkbeleid actueel vorm (kunnen) krijgen. In navolging van deze eerste workshop wordt in mei 2009 een tweede workshop gepland. Beide workshops kaderen in de voorbereidingen van een Europees seminarie tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in 2010.
De opdrachtgever vraagt wetenschappelijke ondersteuning bij de organisatie van de tweede workshop. Dit behelst het analyseren van de ervaringen uit de eerste workshop en het uitwerken van het inhoudelijke concept voor de tweede workshop. Voor het identificeren en uitnodigen van inleiders uit de verschillende landen is nauw overleg gewenst met het Europese Kenniscentrum (EKCYP) en het Europese jeugdonderzoekersnetwerk (European Network of Experts on Youth Research). Deel van de opdracht is het opmaken van een synthese van de ervaringen uit beide workshops die als basis kan dienen voor de organisatie van het seminarie in 2010.