Project

Van Natuurfilosofie tot Wetenschap: Euler's natuurkunde bezien door middel van zijn Optica